imagess

Bölgənin zeytun məhsullarına olan tələbatını qarşılamaq.

İstehlakçıları sağlamlığa müsbət təsir edən və innovativ texnologiyalardan istifadə edərək istehsal olunan yüksək keyfiyyətli qida məhsulları ilə təmin etmək. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı vasitəsi ilə ölkəmizin və bölgənin keyfiyyətli zeytun məhsullarına olan tələbatını qarşılamaq.