imagess

Hədəflərimiz

1.Köhnə zeytun bağlarını bərpa etmək

Abşeron yarımadasında köhnə zeytun bağlarını bərpa etməklə səmərəliləşdirmək.